Om Filmen

I över 35 år har öst och väst kopplats samman med hjälp av Finnair och Helsingfors flygplats. Det firar vi med en ny kortfilm som för ihop världarna på ett unikt sätt. Istället för bara en regissör, har vi två. En från öst och en från väst. De ger båda sitt perspektiv på en och samma historia. Historien är skriven av Danny Sangra och handlar om kulturella likheter, skillnader, överraskningar, oväntade ögonblick samt betydelsefulla möten.